Yrittäjän työkyky – yrityksen menestystekijä

Yrittäjät ovat pääsääntöisesti hyvin sitoutuneita työhönsä. Tekeminen on niin kivaa, että se imaisee mukaansa ja parhaimmillaan työn imu tuo mukanaan hyvin pärjäävän yrityksen. Sitoutuminen ja työn imu ovat usein kuitenkin niin voimakkaita, että itsestään huolehtiminen unohtuu.

Yrityksen menestymisessä ratkaisevassa asemassa on yrittäjän työkyky. Työkyky muodostuu voimavarojen ja työn vaatimusten suhteesta. Työkykyyn vaikuttavia tekijöitä ovat mm. terveys, osaaminen, johtaminen, asenteet ja motivaatio. Myös ympäristötekijöillä, kuten perheellä ja yhteiskunnallisella päätöksenteolla, on osuutensa työkykyä heikentävinä tai vahvistavina tekijöinä.

Yrittäjän yleisimpiä työkyvyn uhkaajia ovat:

  • pitkät työpäivät ja viikot
  • vapaa-ajan vähäisyys
  • työn ja talouden epävarmuus
  • ennakoimisen vaikeus
  • työn ja muun elämän yhteensovittaminen

Näiden lisäksi maatalousyrittäjien työkykyä haastavat:

  • työn arvostus
  • ympäröivän yhteiskunnan muutokset
  • byrokratia

Ajanpuutteen vuoksi tingitään helposti unesta, terveellisistä ravintotottumuksista, liikunnasta, harrastuksista ja läheisten kanssa vietetystä ajasta. Näihin moninaisiin yrittäjän työkyvyn haastajiin olemme törmänneet myös Didive –hankkeessa.

Yrittäjien työkyky heikkenee samoista syistä kuin palkansaajienkin. Ongelmaksi yrittäjien kohdalla muodostuu se, että heikentyneeseen työkykyyn reagoidaan hitaasti ja apua haetaan usein liian myöhään. Syitä tähän on monia. Yrittäjällä ei välttämättä ole lähellään ketään, joka heikentyvään työkykyyn puuttuisi. Ei ole olemassa yrittäjien varhaisen puuttumisen mallia, jollainen löytyy vähänkään isommasta organisaatiosta. Työtä tehdään myös viimeisilläkin voimilla, sillä useinkaan ei ole mahdollisuutta jakaa työkuormaan mitenkään. Avun palkkaamiseen ei ole taloudellisia mahdollisuuksia tai oma ala vaatii sellaista osaamista, ettei sitä ole saatavilla ainakaan lyhyisiin sijaisuuksiin.

Didive-hankkeen kehittämissuunnitelmissa ollaan tartuttu myös näköpiirissä oleviin työkykyuhkiin sekä etsitty apuja jo olemassa oleviin työkykyongelmiin. Kun oman hankkeemme toimet eivät ole olleet riittäviä, olemme ohjanneet yrittäjiä mm. Välitä viljelijästä –hankkeen ja Neuvo2020 –hankkeen sekä työterveys-ja perusterveydenhuoltojen avun piiriin.

Minna Männikkö, työterveyshoitaja (YAMK), työkykykoordinaattori

Toimin Dialogia, digitalisaatiota ja verkostoyhteistyötä maaseutuyrittäjien työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden tueksi (DIDIVE) –hankkeen projektipäällikkönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa. Hanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskus (ESR).