Valokuva voi vahvistaa työyhteisöä

Tiedosta – työhyvinvointia ja tuottavuutta -hankkeessa valokuvausta on käytetty kahdessa kohdeorganisaatiossa työyhteisön kehittämisen välineenä. Työskentelyä ohjannut valokuvaaja, yhteisöpedagogi Paula Myöhänen on perehtynyt valokuvaukseen pohjautuviin menetelmiin, kuten participatory photography, photovoice sekä  Miina Savolaisen kehittämä voimauttava valokuva.

“Pieniä merkityksellisiä hetkiä” Kuva: Paula Myöhänen

Valokuvan avulla arjessa olevia hyviä asioita voi tuoda enemmän näkyviks, samalla voi vahvistaa piiloon jäänyttä. Kun voimavaroja syöviä asioita jäsentää, löytyy ja syntyy uusia voimavaroja. Arjen kuvaaminen voi parantaa ja vahvistaa vuorovaikutuksen dialogia ja auttaa ymmärtämään sanattomaksi jäänyttä.

Kuvaaminen on konkreettinen ja helppo itseilmaisun tapa. Aloittamisen kynnys on matala ja kuka tahansa voi ja osaa kuvata. Kuvausvälineeksi riittää älypuhelimen kamera.  Kuvaaminen tukee luovuutta, vuorovaikutusta, osallisuutta, voimaantumista ja luo onnistumisen kokemuksia. Työskentelyssä voi ja myös kannattaa hyödyntää luonnon hyvinvointivaikutuksia. Työskentelyä voidaan muokata osallistujien tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti.

KUVA TUTUSTUTTAA

Ryhmänä työskennellessä osallistujat tutustuvat toisiinsa paremmin. Se tukee vuorovaikutusta ja vahvistaa työyhteisöä. Eräs osallistuja kommentoi sitä, miten tärkeää on tehdä työkavereiden kanssa jotain mukavaa ja erilaista yhdessä. Kun työporukasta tulee esille uusia puolia, työkaverit tulevat läheisimmäksi. Se helpottaa työasioiden hoitamista.
”Oli hyvä, että tämä oli hankkeessa vähän myöhemmässä vaiheessa, kun ryhmässä oli jo syntynyt luottamusta. Toisaalta olisihan tämä voinut toimia hankkeen alussa myös tutustuttajana ryhmän kesken. Tuntui hienolta, että ihmiset luottivat ja kertoivat henkilökohtaisiakin asioita. Ketään ei silti pakotettu avautumaan enempää kuin itse oli valmis. Ohjaaja toimi kaikkia kunnioittaen.”

Keskustelut kuvista ovat merkityksellisiä.  Kuvan ottajalle jollain symbolikuvalla voi olla jopa käänteen tekevä merkitys. Katsojalle, vaikka työkaverille, se avautuu usein vasta keskustelussa. Samalla toinen mielenmaisemineen tulee kuin huomaamatta tutummaksi.

KUVA SELKEYTTÄÄ AJATUKSIA

Vaikka puhutaan valokuvaamisesta, kysymys on katsomisen tavasta ja merkityksellisten asioiden näkemisestä. Valokuvilla voi näyttää asioita, joita sanoilla ei voi kertoa. Kuva voi selkeyttää omia ajatuksia ja tunteita ja tuoda ne muiden ihmisten tietoisuuteen. Samalla kasvaa itsetuntemus ja helpottuu yhteys sisäiseen draiviin.

Yksi osallistujista kertoi siitä, kuinka työskentely palautti kuvien merkityksen mieleen uudella tavalla.
”Minulla oli aiemmin enemmän hyvänmielen kuvia työpisteellä tai esimerkiksi puhelimen ja tietokoneen taustakuvana, ja tämä herätteli katsomaan kuvia ja myös kuvauskohteita taas sillä silmällä.”

OHJAAJA INNOSTAA

Yhtenä ohjaajan tehtävänä on kannustaa ja innostaa sekä luoda hyvää työskentelyilmapiiriä. Vaikka kuvaaminen onkin teknisesti helppoa, uusiin asioihin mukaan lähtemisessä saattaa olla tuki tarpeen. Valokuvaukseen pohjautuva työskentely edellyttää avuksi asiantuntijaa, jolla on koulutusta, osaamista ja käytännön kokemusta valokuvausta hyödyntävistä menetelmistä sekä työskentelystä ryhmien ja yksilöiden kanssa. Ymmärrys vuorovaikutuksesta ja kuvaamisen valtarakenteiden purkamisesta ovat ohjaajan avaintaitoja.

Kerromme lisää käytännön kokemuksia ja valokuvan työyhteisökäytön esimerkkejä hankkeen ideajulkaisun artikkelissa. Vuodenvaihteen tietämissä ilmestyvä julkaisu tulee myös maksuttomana verkkoon.

Paula Myöhänen
valokuvaaja (VAT), yhteisöpedagogi (AMK), neuropsykiatrinen valmentaja, valokuvan työyhteisökäytön asiantuntija
www.paulamyohanen.com
https://www.instagram.com/paulamyohanen/

Tuulevi Aschan
Tiedosta – työhyvinvointia ja tuottavuutta hankkeen projektipäällikkö, XAMK, henkilöstövalmentaja, työnohjaaja

“Yhteensopivaa erilaisuutta” Kuva: Tuulevi Aschan

Blogiteksti liittyy Tiedosta – työhyvinvointia ja tuottavuutta –hankkeeseen. 1.1.2017–31.3.2019 toteutettavaa hanketta toteuttaa Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu yhdessä Lapin Yliopiston kanssa ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta. Lisätietoja: www.xamk.fi/tiedosta