Hankkeen tavoitteena on maaseutuyritysten työhyvinvoinnin ja tuloksellisuuden kehittäminen tarvelähtöisesti. Kehittämistyössä sovelletaan vuoropuhelua eli dialogia, jossa kuunnellaan, ajatellaan ja ratkaistaan työhyvinvoinnin haasteita yhdessä.

Vertaisverkostolla ja työpajoilla tavoitellaan yhteisöllisyyttä yritysten välillä sekä työhyvinvointiin liittyvien kokemusten ja tiedon jakamista.
Digitaalisia mahdollisuuksia, kuten mittauksia hyvinvointiteknologialla, mobiilisovelluksia ja sosiaalista mediaa hyödynnetään osana maaseutuyritysten työhyvinvoinnin kehittämistä.
Päätoteuttaja on Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina Kaakkois-Suomen ja Satakunnan ammattikorkeakoulut. Hanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta. Toteutusaika on 1.3.2017-28.2.2019.

https://didivesite.wordpress.com/