SAK:n Digiosaajaksi työelämään -hankkkeen tavoitteena on parantaa tieto- ja viestintäteknisiä perustaitoja ja vahvistaa työelämässä vaadittavaa digitaalista osaamista.

Koulutukset toteutetaan monimuotoisesti: tietotekniikan perusopetus toteutetaan lähiopetuksena, työpajoina sekä verkko-opetuksena.

Koulutus painottuu työelämätiedon ja työnhakutaitojen vahvistamiseen.

Kohderyhmä on yli 30-vuotiaat työttömät tai työttömyysuhan alaiset, joilla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa tai joiden tutkinto ei vastaa nykyisen työelämän vaatimuksia. Näillä vähän koulutetuilla ryhmillä on usein heikot tai olemattomat muuttuvan työelämän vaatimat TVT-taidot. Kohderyhmään kuuluvat myös yksinyrittäjät. Maantieteellinen toiminta-alue on Etelä-Savossa Mikkelin, Savonlinnan ja Pieksämäen seutukunnat.

Digiosaajaksi työelämään -hanke