Savon OTE -hanke on mukana hallituksen Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) -kärkihankkeessa, joka toteuttaa hankkeen osiota ”Mallit työllistymiseen ja osallisuuteen”.

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) rahoittaa hanketta ja Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL) toimii hankkeessa koordinoijana.

 

Savon OTE -hankkeen osalta projekti on käynnistynyt varsinaisesti huhtikuussa 2017, ja hanke kestää vuoden 2018 loppupuolelle. Hankkeessa vastataan kärkihankkeen kaikkiin kolmeen teemaan: Työtoiminnasta töihin, Opinnoista töihin ja Osallisuutta tukeva toiminta. Pääpaino Savon OTE -hankkeessa on kuitenkin osallisuutta tukevan toiminnan kehittämisessä.

 

Hankkeessa Vaalijalan kuntayhtymä pilotoi palveluita ja luo ylimaakunnallisia toimintamalleja kehitysvammaisille neljällä eri paikkakunnalla:

  • Kuopiossa kehitetään jalkautuvaa päivätoimintaa
  • Varkaudessa ja Pieksämäellä kehitetään klubitoimintaa
  • Mikkelissä luodaan mallia jalkautuviin vertaistuellisiin ryhmiin

Hankkeessa kehitettävät palvelut ovat matalan kynnyksen osallisuutta ja toimintakykyä tukevaa toimintaa niille heikossa työmarkkina-asemassa oleville henkilöille, jotka nyt jäävät palveluiden ulkopuolelle ja ovat siten syrjäytymisvaarassa. Kokonaisuutena luodaan mallia toimintakykyarvioon, joka tähtää osatyökykyisten työllistymiseen. Myös tuetun työn kehittäminen ja malli oppilaitosyhteistyöhön kuuluvat hankkeen tavoitteisiin.

Yhteystiedot:

Asiantuntija koordinoija Jenni Rytkönen, p. 040 352 8758, jenni.rytkonen@vaalijala.fi

Projektikoordinaattori Jukka Ripatti, p. 044 389 9802, jukka.ripatti@vaalijala.fi

www.facebook.com/vaalijala