Pohjois-Pohjanmaan työelämäverkosto ei ole yksi verkostona kokoontuva ryhmä, vaan verkostojen kokonaisuus. Kokonaisuus rakentuu useammasta verkostosta, joiden toiminta ja tavoitteet liittyvät hyvän työelämän rakentamiseen. Verkostot toimivat itsenäisesti, mutta linkittyvät yhteen. Verkostoja kokoavana laajempana työelämäverkostona voidaan hahmottaa valtakunnallisen Työelämä 2020 -hankkeen Pohjois-Pohjanmaan alueverkosto. Alueverkostossa on edustus useista työelämän kehittämiseen liittyvistä verkostoista, kuten alueellisesta elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmästä (ELO-ryhmä) ja työelämää kehittävien hankkeiden verkostosta.

Työelämä 2020 -alueverkosto 

HUOM! Työelämä 2020 -hankkeen päättyessä 31.8.2019 myös alueverkostomme nimetään uudelleen.

Keväällä 2012 hyväksytyn, TEM:n johdolla valmistellun Työelämästrategian toimeenpanemiseksi perustettiin vuoden 2013 alusta hanke, joka nimettiin Työelämä 2020 -hankkeeksi. Silloisen hallituksen kärkihankkeeseen toivottiin kaikkien alueiden liittyvän mukaan omien, alueellisten verkostojensa kautta. Alueilla verkostojen koordinointivastuu annettiin aluksi ELY-keskuksille. Pohjois-Pohjanmaan alueverkosto on toiminut jo vuosien ajan, syksystä 2013 lähtien.

Lisätietoa:

  • Työelämä 2020 -hanke: www.tyoelama2020.fi
  • Löydät lisätietoa Pohjois-Pohjanmaan verkostosta (mm. mukana olevat organisaatiot ja jäsenet) ja verkoston toiminnasta sen perehdytysmateriaalista (Slideshare)
  • Työelämä 2020 -hankkeen Pohjois-Pohjanmaan alueverkosto: Verkostokoordinaattori Teea Oja, asiantuntija, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, teea.oja (at) ely-keskus.fi, p. 0295 038 385

Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto

HUOM! TTL:n TyhyverkostoX -hankkeen päätyttyä verkostojen toimintaa jatketaan yhteistyössä TTL:n, Työturvallisuuskeskuksen, Kevan, STM:n ja Valtiokonttorin kanssa.

Valtakunnallinen Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto (Tyhyverkosto) on työpaikkojen toimijoiden ja asiantuntijoiden kohtaamispaikka. Tyhyverkoston toiminnan lähtökohtana on työpaikkojen tarpeet ja alueellinen toiminta. Verkosto on avoin kaikille työhyvinvoinnista ja sen kehittämisestä kiinnostuneille. Verkoston jäsenyys on maksuton.  Työpaikkatoimijoista ja yrittäjistä koostuvan verkoston jäsenet pääsevät osallistumaan alueelliseen toimintaan ja sen suunnitteluun. Tyhyverkoston toiminta on osa TyhyverkostoX –työterveyttä, työturvallisuutta ja työhyvinvointia verkostoituen –hankekokonaisuutta (lisää tietoa täältä).

Lisätietoja:

Verkoston kotisivu: www.ttl.fi/tyhyverkosto

Pohjois-Pohjanmaan Tyhyverkoston yhteyshenkilö: Helena Ylisirniö, Iin kunta/Micropolis Oy, Ii

Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmä 

ELO-ryhmät ovat monialaisia yhteistyöfoorumeja, joiden tehtävänä on kehittää laadukasta elinikäistä ohjausta koordinoimalla ja kehittämällä asiakkaille tarjottavien palvelujen kokonaisuutta. Ohjauspalveluja tarvitaan monissa elämänpolun siirtymävaiheissa, mutta myös opintojen aikana ja työpaikalla. Verkostomaisella ELO-toiminnalla edistetään ensisijaisesti ohjauspalvelujen laatua. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen koordinoima Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmä on kokoontunut säännöllisesti vuodesta 2013 alkaen.

Lisätietoa:

  • ELO-Opas (valtakunnallinen)
  • ELO-tori (valtakunnallinen)
  • Ohjausverkosto Pohjois-Pohjanmaa (alueellinen toimijoiden ryhmä Facebookissa)
  • Pohjois-Pohjanmaan Elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmä: Puheenjohtaja Teea Oja, asiantuntija, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, teea.oja (at) ely-keskus.fi, p. 0295 038 385

Pohjois-Suomen Turvapuisto

Oulussa sijaitseva Pohjois-Suomen Turvapuisto on perustettu parantamaan työturvallisuutta. Puisto pohjautuu rakennusteollisuuden 0-tapaturmaa 2020 aloitteeseen, mutta turvapuisto palvelee myös muita aloja. Rastit toteuttaneiden verkoston jäsenyritysten lisäksi Turvapuisto Pohjois-Suomi on käytössä myös kaikille kouluille ja oppilaitoksille. Puistoon ovat tervetulleita myös verkoston ulkopuoliset toimijat sopimalla vierailun erikseen. Turvapuistossa järjestetään myös erilaisia teemapäiviä vaihtelevin sisällöin. Turvapuiston tehtävänä on palvella mahdollisimman laajasti ilman toimialaan tai maantieteesen perustuvaa rajausta.

Lisätietoa Pohjois-Suomen Turvapuiston nettisivuilta: www.pohjois-suomenturvapuisto.fi

Nolla tapaturmaa -foorumi Nollis (vuosimaksullinen jäsenyys)

Nolla tapaturmaa -foorumi on työpaikkojen verkosto, jonka tavoitteena on työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin jatkuva parantaminen sekä hyvien käytäntöjen levittäminen. Verkostoa yhdistää nolla-ajattelutapa. Se tarkoittaa sitoutumista ja päättäväistä suhtautumista työturvallisuuden sekä työhyvinvoinnin kehittämiseen. Verkoston toiminnan keskiössä ovat jäsentyöpaikat. Toimintaa koordinoi Työterveyslaitos.

Lisätietoa: https://www.nollis.fi/