3/2019 – 6/2021, NIHAK ry.

Hankkeen tavoitteena on parantaa samanaikaisesti työn tuottavuutta ja työhyvinvointia pienissä ja mikroyrityksissä digitalisaation keinoin.

Hanke toteutetaan Nivala-Haapajärven ja Haapaveden-Siikalatvan seutukunnissa koulutus-, ohjaus-, neuvonta-, ja asiantuntijapalvelua käyttäen. Tavoitteena on 56 osallistuvaa yritystä.

Hankkeen toimenpiteitä ovat digitalisaation mahdollisuuksien esiin nostaminen ja valmennukset yrityksissä. Toimenpiteet toteutetaan sekä hankehenkilöstön omana työnä, että ulkopuolisena ostopalveluna. Valmiita olemassa olevia kustannustehokkaita digitalisaatioalustoja otetaan käyttöön yrityksissä nopeilla kokeiluilla ja saatuja hyviä kokemuksia levitetään alueen pienille ja mikroyrityksille verkostossa. Digitaaliset laatukoulutukset sidotaan suoraan osallistujan oman organisaation todelliseen laadunkehittämistyöhön ja osallistujan omiin tavoitteisiin työelämän laadun parantamiseksi. Toimenpiteenä on järjestää johtamisen muutoskoulutusta henkilöstön yhteistyön, viestinnän ja vuorovaikutustaitojen ja työhyvinvoinnin parantamiseksi.

Hankkeen tuloksia ovat yrittäjien ja henkilöstön osaamisen kasvaminen, yritysten verkostoituminen ja positiivinen asenne muutoksiin, joilla on suorat vaikutukset työelämän laatuun ja tuottavuuteen.

Hankkeen toteuttaja: NIHAK ry

http://www.nihak.fi/fi/digimuutoksen-johtaminen/