3/2018 – 2/2020, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Oy, osatoteuttajana Oulun Ammattikorkeakoulu.

Pysytään pinnalla -hanke vahvistaa yritysten koko henkilöstön muutoskyvykkyyttä ja aktiivista toimijuutta, mikä luo edellytykset kasvulle ja uudistumiselle sekä työyhteisön ja yksilön hyvinvoinnille. Hankkeen kohdetoimialoilla – kiinteistöala ja isännöinti, kivijalkayrittäjät sekä teollisuus pk-yritykset – kehittäminen on ollut toistaiseksi vähäistä ja alat ovat voimakkaassa murroksessa mm. digitalisaation ja eläköitymisen johdosta.

Pysytään pinnalla -hankkeessa kehitetään yritysten muutoskyvykkyyttä eli resilienssiä kahdella tapaa.

  1. Yritykset voivat osallistua noin vuoden kestävään kehittämisprosessiin.  Kehittäminen tapahtuu pääasiassa kokeilujen avulla.
  2. Hanke tarjoaa myös yrityksille puolen päivän koulutuksia muutoskyvykkyyden aihepiiristä. Tämä sopii esimerkiksi osaksi kehittämispäivän ohjelmaa.

Lisätietoa: https://www.jamk.fi/fi/Tutkimus-ja-kehitys/projektit/pysytaan-pinnalla/etusivu/