4/2019 – 3/2021, Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy.

Hankkeen tavoitteena on maaseutuyrittäjien työkyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen sekä yritystoiminnan kehittäminen.

Hanke painottuu ennaltaehkäisevään toimintaan ja työuupumuksen ehkäisemiseen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Hanke avaa uusia näkökumia yritystoiminnan johtamiseen, työn kehittämiseen ja työyhteisönä työskentelyyn. Hanke toteutetaan työpakettien avulla. Johtamisosaamisen ja liiketoimintaosaamisen työpaketit keskittyvät tuloksellisen yritystoiminnan edellyttämien taitojen vahvistamiseen. Vertaistoiminnan ja yhteisöllisyyden työpaketin avulla yrittäjien keskinäisen osaamisen jakaminen lisääntyy sekä osallisuus yhteisössä vahvistuu. Toimiva vuorovaikutus työyhteisössä työpaketti keskittyy sosiaalisten taitojen ja työyhteisönä toimimisen vahvistamiseen. Hyvin toimiva vuorovaikutus ja hyvä työilmapiiri vaikuttavat positiivisesti yrityksen tuottavuuteen. Työhyvinvoinnin työpaketti kokoaa yhteen aiempien työpakettien sisältöjä niitä täydentäen sekä tuottavuutta tukien.

Hankkeen tuloksena valmistuu malli maaseutuyrittäjien työhyvinvointia tuottavista ja edistävistä tekijöistä. Hankkeen tuloksena maaseutuyrittäjien johtamis, liiketoiminta ja kehittämisosaaminen lisääntyvät, jolloin yritystoiminnan kannattavuus paranee ja toiminnan taloudelliset riskit vähenevät. Yrittäjien työkyky ja työssä jaksaminen paranevat, koska he saavat uusia välineitä ja keinoja työkyvyn ja hyvinvoinnin edistämiseen. Työilmapiirin ja työkulttuurin paranemisen myötä työn mielekkyys lisääntyy ja yhteisöllisyys vahvistuu.

Hankkeen toteuttaja: Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy

https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S21622