2/2019 – 1/2021, Oulun hiippakunnan tuomiokapituli.

Kohdataan-hankkeella pyritään auttamaan ja tukemaan seurakuntia uudenlaisen työkulttuurin kehittämisessä.

Hankkeen tavoitteena on lisätä seurakuntien työntekijöiden ja johdon osaamista osuvan ja vaikuttavan toiminnan rakentamiseen seurakuntalaisten tarpeista käsin. Uudistumisen edellytyksiä luodaan vahvistamalla esimiesten johtamisosaamista ja valmentamalla heitä osallistavaan ja hyvinvointia tukevaan esimiestyöhön. Hankkeessa rakennetaan myös seurakuntien sisäistä ja välistä yhteistyötä ja vertaisoppimista sekä luodaan keinoja, joilla voidaan luoda yhteinen tilannekuva sekä seurakunnan työntekijöille että luottamushenkilöille etenkin vaativissa päätöksentekotilanteissa. Hankkeen kohderyhminä ovat Oulun hiippakunnan alueen seurakuntien työyhteisöt (johto, henkilöstö, luottamusmiehet sekä seurakuntien luontaiset verkostot.) yhteensä 8 seurakuntaa.

Hankkeen tuloksena seurakuntien johdon työn kehittämisosaaminen sekä työhyvinvoinnin johtamisen kyky vahvistuu. Seurakuntien toimintaedellytykset ja uudistumiskyky paranevat ja hankkeessa kehitetyistä toimintatavoista tulee osa seurakuntien arkea. Kehittämistyön tuloksena myös johdon ja henkilöstön työhyvinvointi ja työssä jaksaminen paranee ja mm. ikäjohtaminen tulee osaksi seurakuntien johtamiskäytäntöjä.

Hankkeen toteuttaja: Oulun hiippakunnan tuomiokapituli

https://www.oulunhiippakunta.fi/kohdataan/