5/2018 – 12/2020, Oulun Ammattikorkeakoulu Oy.

POTKUA hankkeen tavoitteena on PK-yritysten tuottavuuden ja tuloksellisuuden sekä työelämän laadun parantaminen.

Tavoitteeseen pyritään osallistamalla yritysten henkilökunta kehittämään toimintaa asiakaskeskeiseksi jatkuvan parantamisen toimintamallilla. Tämä auttaa tunnistamaan yrityksen toiminnassa olevaa hukkaa – siis turhaa työtä tai materiaalien käyttöä josta asiakas ei ole valmis maksamaan. Yrityksen henkilöstön mukaan kutsuminen kehitystyöhön parantaa henkilöstön työviihtyvyyttä sekä sitoutumista yritykseen. Kehittämisen viitekehyksenä toimii LEAN-toimintafilosofia, joka koostuu yhdessä sovituista “hyvistä tavoista”, päivittäisistä käytännöistä ja työkaluista. Hankkeessa rakennetaan siirrettäviä ‘todenmukaisia’ hallittuja peliympäristöjä, joissa kehittämisjakson alussa yrityksen henkilöstö työskentelee ja opettelee LEAN-toimintafilosofian periaatteita yhdessä. Pelin opit siirretään yrityksen normaaliin toimintaan hankkeeseen sisältyvien yrityskohtaisten käyttöönotto- ja seurantajaksojen aikana.

Hankkeella edistetään korkeakoulun ja yritysten välisen yhteistyön menetelmiä konkreettisten pilottien avulla. Hankkeen aikana saadaan kokemuksia erilaisista yrityksistä ja organisaatioista sekä kehitetään toimintaa jatkuvasti mahdolliseksi toteuttaa yhä uusien yritysten ja organisaatioiden kanssa.

https://www.oamk.fi/hankkeet/kotimaiset_kaynnissa/?hanke_id=1913