3/2018 – 6/2020, Kajaanin Ammattikorkeakoulu Oy.

Hankkeen tavoitteena on kehittää koillismaalaisten ja Pudasjärven alueen sote- ja hyvinvointialan yritysten valmiuksia vastata toimialan muutokseen.

Yritysten valmiuksia lisätään muutosjohtamisessa, liiketoimintaosaamisessa ja digitalisaatiossa. Lisäksi hankkeessa edistetään uudenlaisen toimintamallin syntymistä ja verkostoitumista kilpailukyvyn parantamiseksi. Tavoitteena on, että uusi osaaminen ja uusi toimintamalli edistävät yritysten uudistumista ja kilpailukykyä ja vahvistaa yrittäjien ja työntekijöiden sopeutumiskykyä sekä työhyvinvointia muutostilanteessa. Hankkeen toimenpiteet koostuvat kolmesta työpaketista, joista ensimmäisessä vahvistetaan yrittäjien tietoa ja valmiuksia vastata toimialan tuomiin muutoksiin sekä tunnistaa muutoksen uhat ja mahdollisuudet. Toisessa työpaketissa kehitetään yrittäjien liiketoiminnan osaamista mm. tuotteistuksen, markkinoinnin ja digitalisaation konktekstissa. Kolmannessa työpaketissa selvitetään ja kehitetään uudenlaisen yhteistyön muotoja, mm.verkostomaisia toimintamalleja, alueen tarpeiden kannalta parhaalla mahdollisella tavalla.

Hankkeen tuloksina yritykset tunnistavat toimialan muutoksen tuomat mahdollisuudet. Yrittäjien osaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä kehittyy ja päivittyy. Yritysten valmiudet muutoksessa parantuvat, mikä lisää työhyvinvointia ja parantaa työssä jaksamista. Hankkeen aikana yritysten liiketoimintaosaaminen kehittyy ja yritykset osaavat hyödyntää digitaalisuutta kilpailukykynsä parantamiseksi.

https://sotenoste.fi/