2/2017 – 12/2019, Lapin ammattikorkeakoulu Oy.

Hankkeen päätavoitteena on edistää ns. matalapalkka-alojen (kaupan-, siivous- ja ravitsemisalat) työntekijöiden osallisuutta ja työhyvinvointia sekä tämän myötä alojen tuottavuutta.

Tavoitteena on myös lisätä ko. aloihin kohdistuvaa arvostusta työntekijä-, työnantaja-, organisaatio- ja yhteiskuntatasoilla ja vahvistaa moninaisuuden (ml. monikulttuurisuus) näkemistä voimavarana alojen yritysten toiminnan kehittämisessä. Lisäksi hankkeessa tuotetaan matalapalkka-alojen työhyvinvointia ja tuottavuutta edistävä toimintamalli sekä käytännöllisiä työkaluja ja menetelmiä kansallisesti hyödynnettäväksi eri tahoille. Hankkeeseen osallistuu noin 30 mikro- ja pienyritystä Pohjois-Suomen ja Kainuun alueilta. (Pohjois-Pohjanmaalla koskee Oulunkaaren seutukunnan aluetta.)

https://www.lapinamk.fi/fi/Yrityksille-ja-yhteisoille/Lapin-AMKin-hankkeet?RepoProject=120300