8/2017 – 11/2019, Pohjois-Pohjanmaan liitto.

POP muutoksen tuki -hankkeen tavoitteena on tukea Pohjois-Pohjanmaan maakunnan julkisia organisaatioita muutosprosesseissa sekä edistää niiden työhyvinvointia ja tuottavuutta.

Hankkeessa järjestetään muutoksen tukeen liittyviä koulutuksia, valmennuksia ja seminaareja, joiden sisältöinä ovat mm. muutosvalmius ja osallisuus muutosprosessissa, muutosjohtamisen ja esimiestyön kehittäminen, asiakaskokemuksen luominen ja palveluohjaus, luovuus ja rohkeus uusien toimintamallien ja sähköisten toimintatapojen kehittämistyössä, viestintä ja vuorovaikutus muutostilanteessa sekä verkostojen hallinta ja moniammatillinen yhteistyö.

Hankkeen järjestämien koulutusten kautta saadun tiedon ja osaamisen pohjalta esimiehillä on paremmat edellytykset luoda organisaatioissa tapahtuville muutoksille avoin ja luottamuksellisen ilmapiiri, osallistaa henkilöstöä muutosprosesseihin ja kehittää työhyvinvointia. Hallitulla muutoksen johtamisella voidaan myös vähentää muutoksiin liittyviä kustannuksia ja parantaa innovatiivisuutta tulevien toimintamallien kehittämisessä. Toimintojen kehittämisen tuloksena on Pohjois-Pohjanmaan maakunnan julkisten organisaatioiden tuottavuuden lisääntyminen ja työhyvinvoinnin parantuminen.

https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/aluekehitys/liiton_omat_hankkeet/pop_muutoksen_tuki