Erilaiset kokeilut, kehittämishankkeet ja arjen toimintakin tuottavat tietoa työelämän kehittämisen hyvistä käytännöistä. Tältä sivulta löydät monenlaisia testattuja ja hyväksi havaittuja käytäntöjä, malleja ja välineitä – ole hyvä ja ota omaan käyttöösi juuri teille soveltuvin osin!

Työterveyslaitoksen tuotteet:

Työterveyslaitoksen KetteräHR -hankkeen opit saatavilla!

KetteräHR –hanke lähestyy loppuaan. Hankkeen opit on kiteytetty Johtotähdeksi.  Johtotähti – työntekijälähtöisen työpaikan luotsaamisen opas – perehdyttää lukijansa menestyneiden kasvuyritysten henkilöstöjohtamista ohjaaviin periaatteisiin: ketteryyteen, avoimuuteen ja luottamukseen. Opas viitoittaa, miten työntekijälähtöisyys tuodaan osaksi arkea antaen vinkkejä rekrytoinnin, esimiestyön ja osaamisen kehittämiseen, sekä työhyvinvoinnin tukemiseen.

Tutustu Johtotähti -nettisivustolla: JOHTOTÄHTI – JOHTAMISEN KARTTAKIRJA

Työpaikalla tapahtuvan ohjauksen tueksi – Työelämäohjauksen työkalupakki

Oulun Aikuiskoulutuskeskus tuotti kansainvälisessä hankkeessa neljän muun maan kanssa työkalupakin, joka tarjoaa henkilöstötyön ammattilaisille välineitä työpaikalla tapahtuvaan työntekijöiden ohjaamiseen.

Osaamisen johtaminen ja työkykyjohtaminen / arkijohtamisen toimintamalli työyhteisöille

Oulun Diakonissalaitoksen Virettä firmaan -hankkeessa tuotettu sivusto, jolla on paljon tietoa ja työkaluja otsikon aiheeseen liittyen!