Tervetuloa Hyvä työelämä Etelä-Savo -sivustolle!

Jaamme sivustolla tietoa ja paikallisia hyviä käytäntöjä työelämän laatuun ja tuottavuuteen, työterveyteen ja työsuojeluun liittyen.

Valtakunnallinen Hyvä työelämä-sivusto Etelä-Savon työelämäverkoston kuvaus ja Hyvä työelämä Etelä-Savo -sivuston toimituspolitiikka
Etelä-Savon työelämäverkoston

Uutiset ja blogit

Etelä-Savon työelämäverkoston tulevia tapahtumia, jatkuvaa uutisvirtaa sekä työelämähankkeiden uutisointia pääset seuraamaan Facebookissa Hyvä työelämä Etelä-Savossa -sivulla osoitteessa www.facebook.com/hyvatyoelamaES

This message is only visible to admins.
Problem displaying Facebook posts.
Click to show error
Error: Server configuration issue

 

Täältä löydät blogejamme, artikkeleita sekä juttuja hyvään työelämään liittyen.

ME PISTIMME POLKAKSI

Tässä kuvaus eräästä erikoisesta työpäivästäni joulukuussa 2019. Työpäivä alkoi omalla osastollani tavanomaisin toimin ja jatkui kuntoutujien sekä työtovereiden tapaamisilla. Puoli tuntia ennen kuntoutujien lounasaikaa menin jaksokuntoutujien osastolle. Valmistauduin ohjaamaan heille …

LEIKITÄÄNKÖ?

Kehtaanko edes sanoa, että töissä on näin hauskaa! Näin huokaisi joku taiteen ja kulttuurin keinoja asiakkaidensa kanssa käyttänyt. Ja samasta aiheesta jatkoi eräs yhteiskehittämisen työpajassa taidemenetelmien käyttöä opiskellut osallistuja. LEIKILLISYYS …

JOS OLISIN OMANLAISENI OLIO, NIIN MIKÄ OLISIN?

Parasta Etelä-Savoon -merkeissä tapahtuu jo koko maakunnassa: Mikkelin seudulla, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Tähän blogipostaukseen kokosimme kuvatunnelmia Mikkelin ja Savonlinnan syyskuussa pidetyistä ensimmäisistä yhteiskehittämisen pajoista. Molemmissa olimme Luonnon ja yhteisötaiteen äärellä. Käsittelimme esimerkkien …

Hyvä työelämä

Mitä on hyvä työelämän laatu? Ja mihin se vaikuttaa?

Työelämän laadun vaikutus työn tuottavuuteen

Tutkimukset osoittavat kiistatta, että hyvä työelämän laatu lisää henkilöstötuottavuutta.

Professori Pirjo Ståhlen mukaan vähiten ja eniten innostuneiden työntekijoiden välinen tuottavuusero voi olla yli kymmenkertainen. Tuottavuudessa ei ole kyse pelkästään määrästä vaan myös laadusta. Kymmenen osaavaa ihmistä saa enemmän aikaan kuin sata osaamatonta ja kymmenen innostunutta saa enemmän aikaan kuin sata normaalia suorittajaa. Meillä on suuria tuottavuusreservejä käyttämättä. Jo vähäinen innostuksen lisääntyminen tuottaa merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.

Ossi Auran mukaan työhyvinvoinnin ja tuottavuuden yhteys on kiistaton – hyvä työhyvinvointi tukee tuottavuutta. Henkilöstötuottavuutta voidaan parantaa kehittämällä ihmisten osaamista, motivaatiota ja työkykyä. Henkilöstötuottavuutta tukevat hyvä johtajuus ja työyhteisön toimivuus –niitäkin tulee johtaa ja kehittää.

Millainen on hyvä työelämä Etelä-Savossa?

Kartoitimme syksyn 2016 tyhypiknikillä osanottajien näkemyksiä hyvästä työelämästä.

Tyhy-piknikin kävijöiden mukaan hyvä eteläsavolainen työpaikka on avoin, rehellinen, positiivinen, yhteisöllinen, aito ja innostava. Työpaikalla on hyvä ja kannustava ilma- piiri, yhteiset tavoitteet, oikeudenmukainen johtajuus, hyvät vaikutusmahdollisuudet ja asiallinen työympäristö. Työyhteisössä arvostetaan, tuetaan ja kunnioitetaan toista ja työntekijöiden työhyvinvoinnista huolehditaan. Hyvään työpaikkaan kuuluvat myös mukavat työkaverit, työnilo ja huumori!

Haluatko olla mukana kehittämässä Etelä-Savoa, sen yrityksiä ja työpaikkoja?

Oletko yrityksen tai muun työpaikan edustaja ja haluaisit kehittää organisaatiotasi yhä paremmaksi paikaksi työskennellä tai oletko työelämän kehittäjä, joka tarjoaa palveluita asiakkaalle? Voit saada lisäpontta toimintaasi tulemalla mukaan alueelliseen työelämäverkostoon.

Etelä-Savon työelämäverkostot ovat työpaikkojen ja kehittäjien kohtaamispaikkoja, yhteisiä kehittämisfoorumeita, joissa vaihtuvat tieto ja kokemukset työelämän laadun ja tuottavuuden sekä työhyvinvoinnin ja työturvallisuuden parantamisesta.

Oletko yrityksen tai muun työpaikan edustaja ja haluaisit kehittää organisaatiotasi yhä paremmaksi paikaksi työskennellä tai oletko työelämän kehittäjä, joka tarjoaa palveluita asiakkaalle? Voit saada lisäpontta toimintaasi tulemalla mukaan alueelliseen työelämäverkostoon

Voit tulla verkostoon mukaan aktiiviseksi kehittäjäksi. työelämähankkeiden toteuttajaksi tai pelkästään kuulolle ja inspiroitumaan ajankohtaisista asioista ja verkottumaan muiden kanssa.

Alueellinen työelämäverkosto on kaikille toimijoille avoin ja innovatiivinen tapa toimia. Etelä-Savossa toimii oma työelämäverkostojen kokonaisuus. Tarkastelemme työelämäteemaa laajasti: työhyvinvoinnin, työturvallisuuden ja työterveyden kuin myös laajemmin työelämän laadun, yritysten ja työpaikkojen kilpailukyvyn ja tuottavuuden sekä työelämään liittyvän osaamisen kannalta.

Alueellisessa työelämäverkostossa kohtaavat työelämän kehittäjät, palveluiden tuottajat ja hankkijat, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, kunnat ja niiden hyvinvoinnin ja terveydenedistämisen koordinaattorit sekä loppukäyttäjät (työyhteisöt, yritykset sekä julkisen ja kolmannen sektorin työpaikat).

Verkostokokonaisuudessa pyritään kehittämään ratkaisuja paitsi asiakkaiden ja toimijoiden tarpeista lähtien, myös maakunnallisiin ja yhteiskunnallisiin kokonaistarpeisiin.

Verkostokokonaisuuden yhtenä tavoitteena on myös, että työelämätoimijan tai loppuasiakkaan ei tarvitse tietää, mistä ratkaisuja pitää hakea: verkostokokonaisuus toimii virtuaalisen ”yhden luukun” periaatteella niin, että yhteistyökumppanit ja palvelut löytyvät mahdollisimman helposti.

Verkoston jäsenyys ei edellytä tiettyä ennalta määrättyä toimintatapaa ja sitoutuneisuutta – jäsenet ovat vapaita päättämään oman roolinsa, vastuunsa ja toimintatapansa osana verkostokokonaisuutta.

Hyvä työelämä Etelä-Savo -sivustolla on hyödynnetty TyhyverkostoX-hankkeen, Hyvän työelämän ääni –hankkeen sekä Työelämä 2020 Hämeen alueverkoston yhteistyönä työstettyä Suositus työelämän kehittämisen alueellisten verkostojen rakenteesta –dokumenttia. Lisätietoja suosituksesta ja sen valmisteluprosessista jaana.lerssi-uskelin@ttl.fi.

Jos haluat mukaan Etelä-Savon työelämäverkostojen toimintaan, ota yhteyttä TE2020-aluekoordinaattoriin Pekka Sillanpäähän pekka.sillanpaa@ely-keskus.fi tai Etelä-Savon työpaikkojen tyhyverkoston vetäjiin Tarja Kyllöseen tarja.kyllonen@bisneskoutsi.fi tai Minna Lehesvuoreen minna.lehesvuori@ely-keskus.fi. Voit myös ilmoittautua mukaan työelämäverkoston postituslistalle

Haastattelussa Ossi Aura

Esimerkkinä palvelualan pk-yritys. Lähde Ilmarinen.

Työn tuottavuuslukuja

288
Poissaolo-päivän keskimääräinen kustannus
8700
tulosparannus, kun vältetään lievä tapaturma
44000
liiketuloksen menetys, kun yksi kokenut työntekijä vaihtuu
126000
tuottavuuden kasvu vuodessa, kun tehollista työaikaa lisätään 1 h vuodessa sähläystä vähentämällä