JOS OLISIN OMANLAISENI OLIO, NIIN MIKÄ OLISIN?

Parasta Etelä-Savoon -merkeissä tapahtuu jo koko maakunnassa: Mikkelin seudulla, Savonlinnassa ja Pieksämäellä. Tähän blogipostaukseen kokosimme kuvatunnelmia Mikkelin ja Savonlinnan syyskuussa pidetyistä ensimmäisistä yhteiskehittämisen pajoista. Molemmissa olimme Luonnon ja yhteisötaiteen äärellä. Käsittelimme esimerkkien kautta ja kokeillen jo itsekin sitä, miten luonto ja taide toimivat elinympäristön, asuinympäristön ja hoitoympäristön kehittämisessä sekä sosiaalisen osallisuuden ja osallistumisen lisääjänä.

Mikkelin aloitus

Savonlinnan hankekoordinaattori Asta Vaittinen tuntee metsän ja luonnon merkityksen.
Aki Lintumäki kertoi sanoin ja kuvin siitä, mitä yhteisötaide voi olla ja mitä sillä saa aikaan.
Omia tarinoita, olioita ja oivalluksia.
Laura Hokkanen ja elämänpuumenetelmä.

Savonlinnan startti

Millä symbolilla kuvailen itseäni?
Kati Vapalahti kertoo yhteisötaiteen merkityksestä.
Miltä näyttää se, mitä juuri kädessäni silmät suljettuna aistin?

Miltä se näytti?

Iltapäivä oli kuuntelun lisäksi myös tekemistä ja kokemista. Molemmissa ryhmissä käynnistettiin myös Elämänpuu- yhteisötaideteos, jota rakennetaan aina vuoden 2020 keväässeen saakka. Otsikon kysymys haastoi kirjoittamaan siitä, millainen olio olisin. Sanoista siirryttiin muotoilemaan oliota. Kaikki, mitä jo tällä ensimmäisellä kerralla on tehty ja mitä tullaan tekemään, on myös omaan työhön inspiroivaa ja toisin tekemiseen innostavaa – tai sellaiseksi tarkoitettua. Jo ensimmäisellä kerralla joukko jaettiin myös monialaisiin ryhmiin, jotka yhdessä kehittäen ideoivat ja toteuttavat taiteen, kulttuurin ja luonnon viemistä sote- ja nuorisoalan arkeen.

Palautetta taidevandalismin konsteilla. Mitä hän sanoisi tästä?

Blogiteksti on aikaisemmin julkaistu myös Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun TKI-blogissa. 

Tuulevi Aschan
Parasta Etelä-Savoon-hanke (ESR)
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK
tuulevi.aschan@xamk.fi
Twitter: @tuulevia
#parastaes

Parasta Etelä-Savoon – taide-, kulttuuri- ja luonto-osaamista sote- ja nuorisoalojen toimijoille -hanketta toteuttavat 1.1.2019–31.12.2020 Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä ESSOTE ja Savonlinnan Seudun Kolomonen ry. Toteutusta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta. 

Lisätietoja:
www.xamk.fi/parastaes
www.facebook.com/parastaes 
seuraa somessa #parastaes