5/2019 – 4/2021, Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry.

Hankkeen tarkoituksena on hyvinvointia lisäämällä ja tuottavuutta parantamalla tukea Pohjois-Pohjanmaan alueen pk-yritysten kasvua ja työllistymistä.

Hankkeen osalliset saavat kasvun tuekseen kartan, jonka perusteella yritys voi suunnitelmallisesti kasvaa ja kehittyä. Tavoitteena on helpottaa myös ns. kohtaanto-ongelmaa. Hankkeessa on kolme erillistä kokonaisuutta. Ensimmäinen keskittyy verkostoitumisen avulla antamaan kokonaisvaltaista asiantuntija ja verkostoapua kasvuyrittäjälle. Kasvua hakeville yrittäjille tehdään noin 4-8kk kestävä valmennusohjelma, jossa yrittäjien valmiudet kasvaa paranevat johtamisen, rekrytoimisen, laadun, myynnin ja markkinoinnin osalta. Kohderyhmänä on yli 3 vuotta vanhat kasvua hakevat yritykset ja heidän henkilöstö. Toisena kokonaisuutena on laajasti herätellä yrittäjiä kasvun tiellä ja hyödyntämään kasvussa alueellisten kehittämisyhtiöiden ja ELY-keskusten palveluita ja tuotteita. Kolmantena kokonaisuutena hanke pystyy tukemaan yksittäisten yritysten esimerkiksi laatutyötä, myynnin – ja markkinoinnin kehittämisetä, henkilöjohtamisen ja työhyvinvoinnin kehittämistä yrityksessä tai yrityksen omista kasvun pullonkauloista vastaamaan esimerkiksi digitaalisuuden haasteisiin ja rekrytointiongelmiin.

Kasvuyritysten parantanut johtaminen luo parempaa työhyvinvointia niin johdolle itselle, kuin erityisesti työntekijöille. Hyvin voiva, oikeisiin asioihin keskittyvä organisaatio myös tuottaa paremmin, joka uudestaan lisää työhyvinvointia ja tuottavuutta. Eli kasvuyrittäjät pääsevät mukaan kasvun kehään.

Hankkeen toteuttaja: Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ry

https://www.eura2014.fi/rrtiepa/projekti.php?projektikoodi=S21689